kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4

Monitorování
Kapitola 1
Text
Možná si vzpomínáte z předchozí kapitoly (plán činností), že poslední kolonky v plánu byly určeny pro monitorování a vyhodnocování. Do kolonky monitorování můžete zaznamenávat, jak probíhá plnění úkolů, vyhodnocení už znamená, že si určíte, zda byl úkol splněn nebo nesplněn. Pokud to pro vás bude lepší, můžete obě kategorie i spojit.

Úkol č. 3
Podívejte se, jak vypadá monitorování na http://www.ekoskola.cz/pdp.html do sekce Příklady dobré praxe. Doplňujte si monitorování do vašeho plánu činností a ukládejte si jej do své sekce.This is alternative content.