kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4

Analýza
Kapitola 4
Úkol č. 1
Když už víš, jak zapojit ostatní, je čas pustit se do Analýzy. Ještě než vyrazíte na průzkum, zamysli se sám/sama nad tím, co považuješ za dobré a co by naopak zasloužilo zlepšení. Napiš, jak to vidíš sem:
Odpady
Silné stránky +
(co je dobré, co se daří)
– Slabé stránky
(co by bylo dobré zlepšit)
Voda
Silné stránky +
(co je dobré, co se daří)
– Slabé stránky
(co by bylo dobré zlepšit)
Energie
Silné stránky +
(co je dobré, co se daří)
– Slabé stránky
(co by bylo dobré zlepšit)
Prostředí školy
Silné stránky +
(co je dobré, co se daří)
– Slabé stránky
(co by bylo dobré zlepšit)
Doprava
Silné stránky +
(co je dobré, co se daří)
– Slabé stránky
(co by bylo dobré zlepšit)


This is alternative content.