kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5

Informování
Kapitola 2 (Kde a jak)
Text
Než si povíme, jak se vlastně takové informování dělá, zmapujeme spolu, kde všude je možné informovat.

Úkol č. 1
Za malou chvíli se začnou objevovat obrázky s různými možnostmi informování. Vyber možnosti, které už využíváte nebo které byste chtěli využívat.

Nástěnka ve škole

už využíváme
chceme využívat

Obecní nástěnka

už využíváme
chceme využívat

Místní rozhlas

už využíváme
chceme využívat

Školní časopis

už využíváme
chceme využívat

Betonová stěna u školy

už využíváme
chceme využívat

Facebookový profil školy

už využíváme
chceme využívat

Web školy

už využíváme
chceme využívat

Kamarádi v kroužku

už využíváme
chceme využívat

Dveře školy

už využíváme
chceme využívat

Facebookový profil Ekoškola

už využíváme
chceme využívat

Okna školy

už využíváme
chceme využívat

YouTube

už využíváme
chceme využívat

Krajské noviny

už využíváme
chceme využívat

Kabelová televize

už využíváme
chceme využívat
Už využíváme
Chceme využívat


This is alternative content.