kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4

Ekokodex
Kapitola 1
Úkol č. 1
Ekokdex je takové tajemné slovo. Zkus nejprve v duchu vymýšlet slova, které tě napadnou, když toto slovo uslyšíš. Pak zkus hádat, co vymysleli ostatní. Na konec si prozraďte, co kdo vymyslel.
Text
Pokusme se společně rozklíčovat, co takové slovo znamená. Rozdělíme si ho: eko a kodex. Eko znamená, že se bude týkat ekologie a kodex je soubor nějakých pravidel, vyznání. Dohromady tedy Ekokodex popisuje společné vyznání hodnot a je návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje.This is alternative content.