kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4

Ekokodex
Kapitola 3
Text
Schválně se poděl s ostatními, co z obrázku zaujalo je.
Úkol č. 1
Teď už víš, jaká hesla by měl Ekokodex obsahovat. Nyní se inspiruj příklady z jiných škol, jak do tvorby Ekokodexu zapojili ostatní. Po jejich přečtení si vyhodnoť, které nápady se ti líbí pro realizaci vašeho Ekokodexu.

Nápad č. 1

Na základní škole Krupka sestavovali celoškolní Ekokodex na základě návrhů z jednotlivých tříd. Na schůzce Ekotýmu z návrhů vybrali ta hesla, která se opakovali ve všech návrzích nebo ve většině.

Nápad č. 2

Základní škola Leandra Čecha Nové Město na Moravě zapojila do tvorby Ekokodexu žáky šestých ročníků. Tvořili jej v rámci výuky.

Nápad č. 3

Ekotým ZŠ Záhorovice vyhlásil do tříd úkol: „Vytvořte ve třídě společně návrh zásad správného chovaní, podle kterých se budeme všichni ve škole řídit. Z nich potom vybereme zásady, které budou tvořit náš školní Ekokodex.“ Ve třídách dávali žáci různé náměty na pravidla a zásady správného chování a zapisovali je na papír. Nakonec bylo úkolem Ekotýmu vybrat ze třídních návrhů 10 bodů Ekokodexu – 10 zásad chování.

Nápad č. 4

Při sestavování Ekokodexu na ZŠ Běžecké Sokolov požádal Ekotým o pomoc všechny žáky školy. Požádal třídy, aby sestavily pravidla pro šetrné chování k okolí a přírodě. Některé třídy opravdu pomohly, sestavily Ekokodex a navrhly jeho výtvarnou podobu. Členové Ekotýmu pak po prezentaci sestavili školní Ekokodex a vybrali nejhezčí výtvarný návrh. Ten se stal oficiálním školním Ekokodexem.


This is alternative content.