kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7

Ekotým
Kapitola 4
Text
Když si povídáme s Ekotýmy, zjišťujeme, že často řeší různé problémy.

Mnohé z těchto problémů by pomohlo vyřešit, kdyby se všichni členové předem společně dohodli, jak bude Ekotým fungovat. Buďte předvídaví a určete si dopředu pevná pravidla.
Úkol č. 1
Zkus navrhnout 3 pravidla, která je podle tebe dobré dodržovat. Vezmi své návrhy na schůzku Ekotýmu. Postupujte metodou řeky. Každý z vás, kdo přinese své tři nápady, s někým vytvoří dvojici. Společně byste měli dát dohromady 6 nápadů. Pak se spojíte s jinou dvojicí a ve čtveřici se pokusíte dohodnout na pouze 6 společných nápadech. Potom vytvoříte osmičlennou skupinku a opět se zkusíte shodnout na 6 nápadech. Nakonec se v rámci celého týmu domluvíte, kolik výsledných pravidel budete dodržovat.

1. pravidlo

2. pravidlo

3. pravidloThis is alternative content.