kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7

Ekotým
Kapitola 6
Text
Hodnocení nám pomáhá zjistit, čeho jsme dosáhli (co jsme zvládli dobře, co se nám nepodařilo) a také, kam se ještě můžeme posunout. Hodnotit můžeme práci jednotlivce, ale i týmu (Ekotýmu).
Úkol č. 1
Podívejte se společně na video.
Úkol č. 2
Společně se zamyslete nad ukázkou, kterou jste shlédli. Prodiskutujte následující otázky:
Co jste viděli? Kde se v ukázce jednalo o hodnocení?
Jak to hodnocení vypadalo?
Vedlo hodnocení k nějakému konkrétnímu řešení? Je něco, na čem se jim nepodařilo dohodnout se?
Jak byste situaci řešili vy?


This is alternative content.