kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4

Plán
Kapitola 3

Text
Máte rozmyšlené cíle, navržené úkoly … Vašemu plánu už k dokonalosti chybí jen pár drobností.

Úkol č. 1
Vzorový plán se nám úplně nepovedl – zkuste jej doplnit. Přiřaďte k jednotlivým položkám plánu správné vysvětlení a příklad.

Název Vysvětlení Příklad
1. CÍL
2. ÚKOLY
3. TERMÍN
4. ZODPOVÍDÁ
5. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

| vyplnit znovu

Snížit spotřebu vody o třetinu
Výběr a nákup úsporných vodovodních baterií
Určuje, kdo má úkol na starosti, kdo je odpovědný za jeho splnění.
Říkají, co musíme udělat, abychom cíle dosáhli, a jaké budou jednotlivé dílčí kroky.
Ekotým – voda
Určuje, čeho chceme dosáhnout. Musí konkrétně popisovat, o co se snažíme.
Splněno
Určuje, do kdy má být úkol hotov.
Březen
Říká, jak se daří úkol plnit a/nebo zda úkol byl či nebyl splněn.


This is alternative content.