kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4

Plán
Kapitola 4

Text
Zde si můžete vyplnit, uložit a vytisknout svůj reálný plán. Pro inspiraci se podívejte, jak vypadají plány z ostatních škol do příkladů dobré praxe (http://www.ekoskola.cz/pdp-7kroku.html).

přidat řádek | přidat sloupec

Cíl Úkoly Finanční náročnost Termín Zodpovídá Monitorování a vyhodnocování

Úkol č. 1
Hotový plán nakonec nezapomeňte představit ostatním. Vytiskněte výslednou tabulku a výtvarně ji dotvořte. Nebo plán překreslete na větší papír.

This is alternative content.