kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7

Ekotým
Kapitola 1
Text
Ekotým je tým, a nikoli skupina. Proč je to tak důležité? Ve škole máte nejspíš občas rozdělenou třídu – třeba na skupinu A a B na jazyky nebo na skupinu holek a kluků při tělocviku. Tým ale není totéž, co skupina.
Úkol č. 2
Teď sem nahraj vaši fotku, pojmenuj jednotlivé členy a napiš, čím jste jedineční vy.

Členové našeho týmu:
V čem jsme jedineční:This is alternative content.