kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7

Ekotým
Kapitola 1
Text
Všechny dobré týmy mají společné minimálně to, co je tvoří dobrým týmem:
  • Všem jde o společný cíl a každý z členů přispívá k jeho naplnění.
  • Členové týmu podporují společná rozhodnutí a navzájem si pomáhají
  • Každý má v týmu svoji roli a ví jakou roli zastávají ostatní členové
  • Všichni členové se řídí společnými pravidly, na jejichž tvorbě či úpravách se podílejí.
  • Vyhodnocují fungování a činnost týmu a snaží se ji stále zlepšovat


This is alternative content.